Laika ziņas
Šodien
Migla

VIdes diena

Dabas parka statuss mūs sargā! © DIENA

Latvijas Dabas fonds uzsācis darbu, lai uzlabotu Eiropas Savienības prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā un padarītu efektīvāku apsaimniekošanu.

Jākļūst par partneriem dabas aizsardzības jautājumos © DIENA

"Lai veicinātu mežu īpašnieku izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) un dabas vērtību nozīmi, nepieciešams iesaistīties cieņpilnā dialogā. Būtiska ir savlaicīga informācijas aprite, korektu datu izmantošana," uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektora vietniece Gunta Gabrāne.

Saudzēt ikkatru krupi – tas liecina par labām vērtībām © DIENA

Nelegālās bezceļu autosacensības šīs vasaras sākumā dabas liegumā Ances purvi un meži ar dažādu intensitāti izpostījušas vērtīgus Eiropas nozīmes biotopus aptuveni 16 hektāru plašā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (ĪADT). Vairāk nekā desmit apvidus automašīnas izbraukušas ārpus meža ceļiem – pa pelēko kāpu biotopu, kurā mīt vairākas aizsargājamu dzīvnieku sugas, tostarp smilšu krupis un smilšu čipste.

Dzīvot komfortablāk, izmantojot mazāk resursu © DIENA(1)

Oglekļa dioksīda jeb CO2 samazināšanas plāni mums kā iedzīvotājiem sniedz iespējas dzīvot komfortablāk un efektīvāk, izmantojot mazāk resursu. Tā uzskata biedrības Zaļā brīvība valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga un biedrības eksperte, starptautiskās organizācijas CEE Bankwatch Network nacionālā koordinatore Latvijā Selīna Vancāne.